سمینار


  

                                                                                              

 

 موسسه ی آموزش عالی آزاد بهار برگزار می کند:


سه سمیناردو روزه تخصصی صنعت هتلداری نوین :( صنعت هتلداری /مدیریت هتل /مشتری مداری ) 


با حضور استاد و کارشناس بین المللی هتلداری  دکتراملیا توماسوویچ

 

موسسه ی آموزش عالی آزاد بهار با هدف آشنایی با بخش های مختلف صنعت هتلداری واستفاده از بهترین تجربه های صنعت هتلداری درکشورهای جهان  و

 

درراستای گسترش و توسعه ی صنعت هتلداری ایران  اقدام به برگزاری سمینارهای هتلداری می کند.

 

سمینارهای تخصصی هتلداری موسسه ی آموزش عالی آزاد بهار  در جهت  ارتقای دانش مدیران هتل‌ها، کارشناسان، محققان و

 

دانشجویان گردشگری و هتلداری برنامه ریزی شده است.


 

برنامه  سمینارهای  تخصصی هتلداری

 

مدیریت هتل:

10 و11 بهمن ماه

 

·          پرورش مهارت هاو شایستگی هادر مدیریت هتلداری

·         خانه هتل های سنتی ایران

·         آشنایی با مدیریت هتلداری ، بازاریابی و فروش، توسعه نیروی انسانی

·         مدیریت درآمد

·         تحلیل های PEST & SWOT  درمدیریت هتلداری

·         طراحی یک بخش

 

 

هتل و صنعت هتلداری:

12 و 13 بهمن ماه

 

·         سازمان هتل،بخش ها و مدیریت متمرکز


·         برندسازی درصنعت هتلداری و هتل های زنجیره ای


·         توسعه وبهبود استانداردها و طراحی بخش های مختلف هتل


·         نقش هتلداران برجسته


·         فلسفه هتلداری


·         طبقه بندی هتل ها

 

 

مشتری  مداری  :

14 و 15 بهمن ماه

 

·         بالا بردن کیفیت سرویس ، بهبود استانداردهای صنعت و در نهایت رضایت و وفاداری مشتری(اهمیت استانداردها)


·         مفهوم لاکچری


·         خدمات و انتظارات مشتری ؛ تاثیر مشتری های باانگیزه در صنعت هتلداری  


·         بازاریابی الکترونیک در صنعت هتلداری


·         لحظه های واقعی


·         تاثیر اجتماعی ، اقتصادی و زیست محیطی هتل ها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دی ان ان فارسی , مرجع دات نت نیوک فارسی