دانش آموختگان


 

مریم السادات سیدی

معاون اداره اعتبارات و بررسی طرح ها

بانک صادرات ایران

 

ساسان قاسمی

معاون دفتر امور بین الملل سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری

 

 

دکترعلی رادمند

معاون بازاریابی و فروش شرکت سرمایه گذاری ایرانگردی و جهانگردی

 


 

پرویز بک زاده

مدیر عامل آژانس خدمات مسافرتی تعطیلات رویایی

 

اصغر ساروخانی

مدیر عامل موسسه آموزش هوایی پرتو

 

 

فاطمه خیاط

مدرس دانشگاه

 


                                                      مصطفی عزیزیان

مدیربازرگانی شرکت سیاحتی

SDS علیصدر

رئیس گردشگری علی اوسینا

 

 

بیژن اقطاعی

رئیس پروژه های شرکت توسعه گردشگری ایران

 

منظر پورثانی

کارشناس ارشد ارتباطات

 

 


 

علی موحدی

مدیرعامل شرکت سبحان آپادانا

معاون دهکده تفریحی توریستی گنج نامه همدان

 

 

 

 

 

 

 

                                                             محمدجهانشاهی

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان کرمان

 

محمدهادی آریاپژوه

دانشجو دوره دکترای سیاست گذاری دانشگاه علوم تحقیقات

مدیر نشر فلات


 

سید حمید علی عدل

کارشناس رسمی دادگستری( ایرانگردی و جهانگردی)

 

                                                           سید مهدی حسینی

مدیر عامل هتل هویزه

 

عباس امیری

عضو شورای مرکزی کانون جهان دیدگان و مسئول امور گردشگری

 

 

 


 

سعید ترابیان

موسس و مدیر عامل

دهکده تفریحی توریستی گنجنامه همدان

 

                         

      

                                                         مریم  حسینیان رستمی

مدیر آژانس هواپیمایی مهاجران

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه الگرو

                                                         ابراهیممحمودی

مدیر اجرایی شرکت دارویی وایاسلامت

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه الگرو

 


 

مهدی نوابی

رئیس هیئت مدیره شرکت آوان سیر

کارشناس برجسته گردشگری

عضو جامعه تخصصی گردشگری الکترونیک ایران

 

ارسطو سلاجقه

مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری گردشگری سپهر جم

 

 

 

 

مهدی دستمالچی

مدیر فروش شرکت منظومه نگاران وب

 

 

 


 

 

پورنگ پور حسینی

معاون دفتر توافق های ملی سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری

 

 

 

 

علی اباذری

مدیر عامل شرکت بازرگانی

IT ایران

مسئول کمیته گردشگری شهرستان شهرضا

 

 

مسعود نوربخش

مدیر عامل شرکت بازرگانی نوربخش

موسس شرکت کیتو تور دبی

 


 

احمد خلیلی

عضو هیئت مدیره جامعه راهنمایان تور

راهنمای تور ژاپنی زبان

مدرس دانشگاه

 

محمد رفیعی

مترجم و مدرس زبان آلمانی

راهنمای تور آلمانی زبان

 

هادی معین فر

مدیر کل هتل ایرانگردی جهانگردی بیرجند

کارشناس ارشد جغرافیا برنامه ریزی توریسم

 

 


 

علی اکبری

عضو هیئت مدیره انجمن راهنمایان گردشگری استان تهران

مدیرعامل شرکت گردشگری دیدار سفر

 

فرزانه حسنی

راهنمای تور گردشگری کودکان

مدرس دانشگاه

 

الهام کریمی

مدیرعامل آژانس مسافرتی

هفت خوان تنکابن


 

مانیا شفاهی

مهندس منابع طبیعی

 

 

 

 

 

سیده محبوبه کاظمی

مدیر مسئول گالری ترانه باران

مبتکر گردشگری هنری در ایران

 

سپهر سلطانی

مدیر فروش شرکت ارسباران

 

 

 


 

سید عباس اشرف واقفی

مشاور مدیر عامل آژانس ایران دوستان

 

سید محمد الیاس اشرف واقفی

مدیر پشتیبانی خدمات گردشگری آژانس ایران دوستان

 

طیبه سادات واقفی

مسئول فروش کمپ کویری متین آباد

آژانس ایران دوستان