دانش آموختگان


 

مریم السادات سیدی

معاون اداره اعتبارات و بررسی طرح ها

بانک صادرات ایران

 

ساسان قاسمی

معاون دفتر امور بین الملل سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری

 

 

دکترعلی رادمند

معاون بازاریابی و فروش شرکت سرمایه گذاری ایرانگردی و جهانگردی