درباره بهار گردشگری

موسسه آموزش عالی بهار اولین برگزارکننده دوره های MBA ،DBA و Post DBA در سه حوزه ی گردشگری، هتلداری و گردشگری سلامت. و مجری برگزاری دوره های رسمی گردشگری. دارای مجوز رسمی از وزارت علوم و سازمان میراث فرهنگی.

اطلاعات تماس
تهران، خ پاکستان، بن بست دوم، پلاک 27
info[ @ ] bahartourism.com
02188735566
02188740058
Follow Us

چ

آموزه های دوره گردشگری سلامت:

- شناخت ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺳﻠﺎﻣﺖ و آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺑﺎزارﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ
- آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ واﻣﻮر ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﮔﺮدﺷﮕﺮان ﺳﻠﺎﻣﺖ
- شناخت ظرفیت‌های کشور در عرصه ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺳﻠﺎﻣﺖ
- ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﭘﺬﯾﺮش و ﺗﺮﺧﯿﺺ ﮔﺮدﺷﮕﺮان ﭘﺰﺷﮑﯽ(ﺻﻔﺮﺗﺎﺻﺪ) درﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎ
- آﺳﯿﺐ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺳﻠﺎﻣﺖ اﯾﺮان و اﻣﮑﺎن ﺳﻨﺠﯽ ﻓﺮﺻت‌های بهره‌برداری از ظرفیت‌های موجود.

مزایای شرکت در دوره گردشگری سلامت:

- ارائه ی مدرک پایان دوره با مهر وارت علوم، تحقیقات و فناوری ایران و قابل ترجمه ی رسمی
- بهره مندی از اساتید برتر و فعال در حوزه ی گردشگری سلامت
- برقراری ارتباطات کاری و حرفه ای در کلاس ها ما بین فعالین در حوزه یهای مختلف گردشگری سلامت از جمله آژانس های فعال و کارمندان بخش IPD بیمارستان ها
- بهره مندی از روش های تدریس نوین در دنیا اعم از Case Study، Role Playing و ...

شرایط ورود به دوره:

- بررسی سوابق کاری و تحصیلی
- موفقیت در مصاحبه ورودی دوره

لیست دروس MBA گردشگری سلامت

ردیفعنوان درسCourse
۱مدیریت بازاریابی وبرندینگ در گردشگری سلامتMarketing and Branding Management in Health tourism
۲مدیریت استارت آپ هاStartups Management
۳زبان تخصصی انگلیسی-عربیEnglish-Arabic Language
۴حقوق،قوانین ومقررات گردشگری سلامتTerms and Conditions in Health tourism
۵شناخت صنعت گردشگری سلامت(ایران وجهان)Understanding Health Tourism Industry
(Iran & World)
۶مدیریت استراتژیک در گردشگری سلامتStrategic Management in Health tourism
۷مدیریت مالی در گردشگری سلامت Financial Management in Health tourism
۸مدیریت گشت های سلامتManaging Health Tourism Tours
۹کارگاهWorkshop

لیست دروس DBA گردشگری سلامت

ردیفعنوان درسCourse
۱مدیریت منابع انسانیHuman resources management
۲کارآفرینی وخلاقیتEntrepreneurship &creativity
۳مدیریت استراتژیک (پیشرفته)Tourism strategic management(advanced)
۴آینده پژوهی گردشگری سلامتFuture studies in health tourism
۵مدیریت برندینگ سازمانیOrganizational branding management
۶مدل های کسب وکارBusiness model
۷ابزارهای مالی برای مدیران غیرمالیFinancial instruments for non-financial managers
۸اقتصادگردشگری سلامتHealth tourism economics
۹ساختارگردشگری سلامت درایران وجهانHealth tourism structure
۱۰سمینارمدیریتیManagement seminar
۱۱پروژهThesis

پیش ثبت‌نام دوره MBA و DBA گردشگری سلامت

چنانچه علاقه‌مند به شرکت در این دوره هستید تنها کافیست فرم زیر را تکمیل نمایید. همکاران بهار بزودی با شما تماس خواهند گرفت.