درباره بهار گردشگری

موسسه آموزش عالی بهار اولین برگزارکننده دوره های MBA ،DBA و Post DBA در سه حوزه ی گردشگری، هتلداری و گردشگری سلامت. و مجری برگزاری دوره های رسمی گردشگری. دارای مجوز رسمی از وزارت علوم و سازمان میراث فرهنگی.

اطلاعات تماس
آدرس :تهران، خیابان شیخ بهایی، شهرک والفجر، خیابان ایرانشناسی، خیابان شهرداری، بنیاد ایرانشناسی،ساختمان تحصیلات تکمیلی، طبقه دوم،دفتر آموزش های گردشگری و هتلداری بهار
info[ @ ] bahartourism.com
02188735566
02188740058
Follow Us

راهکارهایى براى رفع موانع صادرات صنایع دستى

محمدرضا دلفیه

به گزارش ایسنا، صنایع دستى، تبلور عینى فرهنگ و مظاهر هنرى و از نوع هنرهاى کاربردى و مردمى به حساب مى آیند و از آنجا که هر فراورده دستى، بازگوکننده خصوصیات تاریخى، اجتماعى و فرهنگى محل تولید خود است، مى تواند عامل مهمی در شناساندن فرهنگ و تمدن و همچنین عاملى براى جذب گردشگران داخلى و خارجى محسوب شود. ایران جزو معدود کشورهایى است که از دیرباز در زمینه تولید مصنوعات دست ساز، سرآمد و صاحب شهرت بوده و تا پیش از پیدایش ماشین و دست اندازى آن بر نظام اقتصادى، همیشه از این هنر چون عاملى مهم و اساسى در پیکره اقتصادى خویش بهره مند شده است.

صنایع دستى ایران به لحاظ زیبایى و ارزش هاى فرهنگى و هنرى مبتنى بر فرهنگ غنى ایرانى اسلامی  و همچنین تنوع محصولات و کاربردى بودن آنها، جایگاه ویژه اى در صنایع دستى ملل و اقوام مختلف جهان دارد و در صورت بذل توجه کافى و رفع موانع در تولید، فروش و صادرات، از قابلیت هاى ویژه اى براى حضور بیشتر در توسعه اجتماعى اقتصادى کشور برخوردار است. در این راستا، تکیه بر بخش تعاون و گسترش تشکل هاى مردمی در همه زمینه هاى فوق و همچنین نظم دهى به عملکرد آنها مى تواند گره هاى زیادى را از این صنایع باز کند.

در این رابطه، یک مطالعه علمى پژوهشى توسط محققى از دانشگاه آزاد اسلامى انجام شده که در آن، به واکاوى موانع ورود شرکت هاى تعاونى صنایع دستى به بازارهاى جهانى پرداخته شده است. در این پژوهش، ۱۲۰ نفر از اعضاى فعال در شرکت هاى تعاونى صنایع دستى استان فارس و همچنین کارشناسان و صاحب نظران که در زمینه موضوع مورد مطالعه داراى تخصص هستند، مشارکت داشته اند.  نتایج اولویت بندى مهم ترین راهکارهاى ورود شرکت هاى تعاونى صنایع دستى به بازارهاى جهانى نشان داد که سه راهکار زیر را در این خصوص مى توان به عنوان کلیدى ترین راهکارها برگزید

  • برقرارى ارتباط با واسطه هاى مطمئن برای مقابله با تحریم ها جهت صادرات صنایع دستى از طریق شرکت هاى تعاونى
  • در نظر گرفتن شیوه هاى جایگزین براى صادرات مستقیم صنایع دستى به ویژه از طریق توسعه گردشگرى در سطوح مختلف
  • تهیه و صدور صنایع دستى با کیفیت بالا و ممانعت از صدور کالاى با کیفیت پایین

على شمس الدینى دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت در این باره می گوید: «نتایج پژوهش نشان داد موانع شناسایی شده اثر بازدارنده قابل توجهی را در برابر ورود شرکت های تعاونی صنایع دستی استان فارس به بازارهای جهانی ایفا می کنند که این امر شناسایی این موانع را ضروری و توجیه پذیری می کند.» به گفته این محقق، بر این اساس مهم ترین موانع ورود شرکت های تعاونی صنایع دستی استان فارس به بازارهای جهانی، شامل:

  • محدودیت های ناشی از تحریم سیاست های بازاریابی – حمایتی ضعیف و مقطعی
  • ضعف تکنولوژی و بنیان های صادرات
  • ضعف عوامل مدیریتی – نهادی محلی و فرامحلی
  • و ضعف بنیان اقتصادی تولید کنندگان

هستند که روی هم رفته، موانع کلیدی ورود شرکت های تعاونی صنایع دستی به بازارهای جهانی به شمار می آیند.» این یافته ها گویای آن است که در صورت توجه کافی، توسط مسئولان امر می توانند با گسترش صادرات محصولات صنایع دستی در کشور، نقش مهمی را در توسعه هر چه بیشتر مناطق مختلف شهری و روستایی کشور ایفا کنند.