درباره بهار گردشگری

موسسه آموزش عالی بهار اولین برگزارکننده دوره های MBA ،DBA و Post DBA در سه حوزه ی گردشگری، هتلداری و گردشگری سلامت. و مجری برگزاری دوره های رسمی گردشگری. دارای مجوز رسمی از وزارت علوم و سازمان میراث فرهنگی.

اطلاعات تماس
آدرس :تهران، خیابان شیخ بهایی، شهرک والفجر، خیابان ایرانشناسی، خیابان شهرداری، بنیاد ایرانشناسی،ساختمان تحصیلات تکمیلی، طبقه دوم،دفتر آموزش های گردشگری و هتلداری بهار
info[ @ ] bahartourism.com
02188735566
02188740058
Follow Us
رویداد واکاوی مفهومی گردشگری سلامت

باحرکت روبه رشد و بسیار منطقی شاخه ای از صنعت گردشگری روبه رو هستیم که توانسته است در مدت پیدایش، رشد و اوج گیری خود، برخلاف سایر رشته های صنعت گردشگری ،جایگاه ویژه ای نزد مصرف کنندگان و دست اندرکاران این حوزه پیداکند.

گردشگری سلامت درخلال عمرخود که ناشی از غنیمت دانستن فرصت ها، رویارویی علمی باتهدیدها و نگاه بلندمدت به آن برده، توانسته است در فراز ونشیب گریبانگیر صنعت توریسم ، یک تنه بار علمی و عملی، اقتصادی واجتماعی خودرا به دوش بکشد.

گردشگری سلامت، حوزه ای است که مستقیما باحرف پزشکی،گردشگری،اقتصاد،سیاست داخلی و خارجی درتماس است.دفتر آموزش های گردشگری موسسه آموزش عالی آزاد بهار تنها موسسه ای است که توانسته است با ساعت ها تفکر و اندیشه سرفصل هایی را طراحی کند که شاغلین حوزه ی گردشگری سلامت ،با پژوهش و پرداختن به آن بتواننداصول و فنون آن را به نحوی شایسته فراگیرند.

پرداختن به دوره های مدیریت کسب و کاردر حوزه ی گردشگری سلامت میتواند دغدغه ی دست اندرکاران این رشته ، ناشی از عدم وجود علم و عمل و تجربه ی مکفی و منطقی را برطرف سازد.

رویداد واکاوی مفهومی گردشگری سلامت با پرداختن به شناخت فرآیند بازاریابی، با تکیه بر پتانسیل ایران در گردشگری سلامت باحضور دکتر علی اصغر شالبافیان در روز پنج شنبه ۹۸.۰۶.۲۸ از ساعت ۱۶ تا ۱۹ برگزار خواهد شد.

این رویداد برگزار شده است. برای اطلاع از رویدادهای بعدی به صفحه رویدادهای بهار مراجعه نمایید.