درباره بهار گردشگری

موسسه آموزش عالی بهار اولین برگزارکننده دوره های MBA ،DBA و Post DBA در سه حوزه ی گردشگری، هتلداری و گردشگری سلامت. و مجری برگزاری دوره های رسمی گردشگری. دارای مجوز رسمی از وزارت علوم و سازمان میراث فرهنگی.

اطلاعات تماس
آدرس :تهران، خیابان شیخ بهایی، شهرک والفجر، خیابان ایرانشناسی، خیابان شهرداری، بنیاد ایرانشناسی،ساختمان تحصیلات تکمیلی، طبقه دوم،دفتر آموزش های گردشگری و هتلداری بهار
info[ @ ] bahartourism.com
02188735566
02188740058
Follow Us
سمینار مدیریت زمان درصنعت گردشگری و هتلداری

مدیریت زمان، فرآیند نظم دهی و نظام بخشی به زمان در حال استفاده، آینده و حتی گذشته است. از آن جاییکه زمان عاملی پیچیده و در عین حال سده و بی باز گشت است، لزوم دسته بندی، فرم دهی، شناخت و به کار گیری تکنیک های استفاده ی بهینه از آن جهت بهره برداری بهتر و مفید تر، علی الخصوص در عصر تکنولوژیک و فناورانه ی حاضر که نظام دهی این عامل ناشناخته ی حاضر، بیش از پیش نمود و رخنمون دارد.
با تلفیق یا تزریق عامل زمان به صنعت گردشگری، می توان به راحتی هم آن را مدیریت کرد و هم برنامه ریزی های آتی را کنترل نمود. مدیریت زمان در صنعت گردگری عاملی بسایر حساس، پیچیده و در عین حال و به دلیل وجود و حضور در بطن آن، مهمی ست که نادیدیه انگاشته شده است.
مدیریت زمان در پروژه ها، مدیریت فصول شلوغ و خلوت گردشگری، مدیریت زمان حضور یا عدم حضور گردشگر در محیط از نمونه های بارز حضور همه جانبه ی عامل زمان در این صنعت است.
دکتر سید حسن یاریگر روش روز پنج شنبه یازدهم  ۱۱ مهر ماه جاری لزوم و وجوب مدیریت زمان در صنایع، منابع انسانی و علم گردشگری را مورد بررسی و واکاوی قرار خواهد داد.
دفتر آموزش های گردشگری موسسه ی آموزش عالی آزاد بهار به عنوان تنها نهاد برگزار کننده ی دوره های مدیریت عالی کسب و کار در صنعت گردشگری   (MBA In Tourism ) گام های علمی – عملی مثمرثمری در حوزه ی پیوند گردشگری و علوم وابسته و پیوسته بردارد.
سمینار های برگزار شده و در حال برگزاری و نیز کارگاه هایی که در آینده در این موسسه برگزار می شود، موید این موضوع است.
روز پنج شنبه ۱۱مهر ماه ۹۸  از ساعت ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰ مدیریت زمان در صنعت گردشگری را با راهنمایی دکتر سید حسن یاریگر روش مرور خواهیم کرد.

این رویداد برگزار شده است. برای اطلاع از رویدادهای بعدی به صفحه رویدادهای بهار مراجعه نمایید.

She had a fantastic writing style, that had been both a fantastic writer his response is here and a very good term paper writer.