درباره بهار گردشگری

موسسه آموزش عالی بهار اولین برگزارکننده دوره های MBA ،DBA و Post DBA در سه حوزه ی گردشگری، هتلداری و گردشگری سلامت. و مجری برگزاری دوره های رسمی گردشگری. دارای مجوز رسمی از وزارت علوم و سازمان میراث فرهنگی.

اطلاعات تماس
آدرس :تهران، خیابان شیخ بهایی، شهرک والفجر، خیابان ایرانشناسی، خیابان شهرداری، بنیاد ایرانشناسی،ساختمان تحصیلات تکمیلی، طبقه دوم،دفتر آموزش های گردشگری و هتلداری بهار
info[ @ ] bahartourism.com
02188735566
02188740058
Follow Us
گردشگری سلامت

وظایف بخش IPD بیمارستان ها در گردشگری سلامت

همان گونه که در مقالات گذشته بیان شد گردشگری سلامت یا توریسم درمانی سفری است که یک گردشگر به منظور درمان به کشورهای دیگر انجام می دهد.
یکی از بخش های اصلی صنعت گردشگری سلامت بیمارستان ها هستند و در هر بیمارستانی که گردشگران سلامت را پذیرش می نماید دارای یک دپارتمان برای ساماندهی و خدمات به بیماران بین الملل دارد که این بخش IPD نام دارد. که شامل پزشکان و کارشناسانی است که وظایف پرسنل این بخش به شرح زیر می باشد:

۱-باید در یخش بیماران بین الملل به صورت مستمر حضور داشته باشد.
۲-از گردشگران سلامت (بیماران بین الملل) هنگام حضور به بیمارستان باید استقبال شود.
۳-هماهنگی های لازم برای پذیرش(گردشگران سلامت) بیمار بین الملل در موسسه پزشکی انجام شود.
۴-هدایت و معرفی گردشگران سلامت (بیمار بین الملل )به بخش محل بستری بیمار بین الملل
۵-کمک در ترجمه و ارتباط بیمار بین الملل (گردشگر سلامت)با کادر پزشکی و پرستاری در حین بستری بیمار بین الملل
۶-انجام هماهنگی های لازم بین بخشی در موسسه پزشکی جهت تسریع و تسهیل در ارائه خدمات به بیمار بین الملل
۷-ارزیابی و افزایش رضایت مندی گردشگران سلامت در هنگام اقامت در موسسه پزشکی
۸-انجام اقدامات و هماهنگی های لازم هنگام ترخیص بیمار بین الملل
۹-انجام هماهنگی های لازم با شرکت و خدمات مسافرتی
۱۰-ثبت اطلاعات بیمار بین الملل در سامانه گردشگری سلامت وزارت
۱۱-هماهنگی با کارشناس گردشگری سلامت دانشگاه