درباره بهار گردشگری

موسسه آموزش عالی بهار اولین برگزارکننده دوره های MBA ،DBA و Post DBA در سه حوزه ی گردشگری، هتلداری و گردشگری سلامت. و مجری برگزاری دوره های رسمی گردشگری. دارای مجوز رسمی از وزارت علوم و سازمان میراث فرهنگی.

اطلاعات تماس
آدرس :تهران، خیابان شیخ بهایی، شهرک والفجر، خیابان ایرانشناسی، خیابان شهرداری، بنیاد ایرانشناسی،ساختمان تحصیلات تکمیلی، طبقه دوم،دفتر آموزش های گردشگری و هتلداری بهار
info[ @ ] bahartourism.com
02188735566
02188740058
Follow Us

رویدادهای گردشگری بهار

عنوان رویداداستاد مربوطهوضعیتتاریخساعت
سمینار ارزشمندی گیاهان ایراندکتر مجید اسکندریدر حال ثبت نام۱۴۰۱.۱۱.۲۷۱۳:۰۰ تا ۱۶:۰۰
شروع دوره های جدید MBA و DBA گردشگری ، هتلداری و گردشگری سلامتاساتید گردشگری بهاردر حال برگزاری۱۴۰۱.۰۹.۲۲۰۸:۳۰ تا ۱۵:۰۰
دوره کاربردی ایرانشناسی از منظر گردشگریاساتید ایرانشناسی گردشگری بهاردر حال برگزاری۱۴۰۱.۰۹.۱۷۱۳:۰۰ تا ۱۶:۰۰
استراتژی خدمات مهمان نوازیدکتر ارمغان صادق بیگیدر حال برگزاری۱۴۰۱.۰۹.۲۹۱۵:۰۰ تا ۱۸:۰۰
قوانین مقررات گردشگری سلامتآقای محمد منظرنژاددر حال برگزاری۱۴۰۱.۰۹.۲۹۱۵:۰۰ تا ۱۸:۰۰
تکدرس کارآفرینی و خلاقیت استارتاپ در صنعت گردشگری-MBAدکتر حسین هویت طلبدر حال برگزاری۱۴۰۱.۰۹.۲۲۰۸:۳۰ تا ۱۱:۳۰
تکدرس تیپ شناسی شخصیتت در صنعت گردشگری،هتلداریدکتر مینا توکلیدر حال برگزاری۱۴۰۱.۰۹.۲۲۱۲:۰۰ تا ۱۵:۰۰
تکدرس سفر قهرمانی برند در صنعت گردشگری،هتلداری-DBAدکتر مینا توکلیدر حال برگزاری۱۴۰۱.۰۹.۲۲۰۸:۳۰ تا ۱۱:۳۰
بازاریابی و برندینگ در صنعت گردشگری،هتلداریدکتر علیرضا بهزادی پوردر حال برگزاری۱۴۰۱.۰۹.۲۲۱۲:۰۰ تا ۱۵:۰۰
سمینار اصول مد پایدار در صنعت گردشگریخانم سارا رضویبرگزار شده۱۴۰۱.۰۹.۲۹۱۲:۰۰ الی ۱۵:۰۰
تکدرس مدیریت درآمد در صنعت گردشگری،هتلداریدکتر مسعود غلامیبرگزار شده۱۴۰۱.۰۷.۲۸۹:۰۰ تا ۱۲:۰۰
تکدرس مدیریت مالی برای مدیران غیرمالی در صنعت گردشگری ، هتلداریمهندس یونس یحییبرگزار شده۱۴۰۱.۰۷.۲۸۹:۳۰ تا ۱۲:۳۰
تکدرس دیجیتال مارکتینگ در صنعت گردشگری و هتلداریمهندس کلاگر،مهندس آتشفشان،مهندس پورمندبرگزار شده۱۴۰۱.۰۷.۲۸۱۳:۳۰ تا ۱۶:۳۰
شروع دوره های جدید MBA و DBA گردشگری ، هتلداری و گردشگری سلامتاساتید گردشگری بهاربرگزار شده۱۴۰۱.۰۷.۲۸۹:۰۰ تا ۱۶:۰۰
مدل های کسب و کار و تجارت در صنعت گردشگری و هتلداریدکتر ترانه حاجی احمدیبرگزار شده۱۴۰۱.۰۸.۲۶۹:۰۰ تا ۱۲:۰۰
تورکارگاه نیم روزه میدان مشقمهندس علیرضا مهیاریبرگزار شده۱۴۰۱.۰۶.۲۴۰۸:۳۰ تا ۱۱:۳۰
مهندسی فروش خدمات هتلداریمهندس یحیی یونسبرگزار شده۱۴۰۱.۰۶.۱۷۱۰:۰۰ تا ۱۳:۰۰
تورکارگاه نیم روزه محله تاریخی عودلاجانمهندس نگار منصوریبرگزار شده۱۴۰۱.۰۶.۱۱۰۹:۰۰ تا ۱۲:۰۰
مهندسی فروش خدمات هتلداریدکتر عباس بیدگلیبرگزار شده۱۴۰۱.۰۶.۱۰۱۰:۰۰ تا ۱۳:۰۰
جاذبه های طبیعی تهرانآقای پرویز شجاعی پارسابرگزار شده۱۴۰۱.۰۶.۰۳۱۳:۳۰ تا ۱۶:۳۰
تهران ، پیدایش ، وجه تسمیهآقای حمیدرضا قاسمی نژادبرگزار شده۱۴۰۱.۰۵.۲۷۱۳:۳۰ تا ۱۶:۳۰
تکدرس مدیریت منابع انسانی پیشرفته در صنعت گردشگری،هتلداری، گردشگری سلامتدکتر مصطفی مرادیبرگزار شده۱۴۰۱.۰۵.۱۳۱۶:۳۰ تا ۱۹:۳۰
تکدرس مدیریت تحلیل داده در صنعت گردشگری،هتلداری، گردشگری سلامتدکتر سعید بهجتبرگزار شده۱۴۰۱.۰۵.۱۳۱۳:۳۰ تا ۱۶:۳۰
تکدرس مدیریت استراتژیک در صنعت گردشگری،هتلداری، گردشگری سلامتدکتر حسین هویت طلببرگزار شده۱۴۰۱.۰۵.۱۳۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰
تکدرس مدیریت رفتار سازمانی در صنعت گردشگری،هتلداریدکتر مصطفی مرادیبرگزار شده۱۴۰۱.۰۵.۱۳۱۳:۳۰ تا ۱۶:۳۰
شروع دوره های جدید MBA و DBA گردشگری ، هتلداری و گردشگری سلامتاساتید گردشگری بهاربرگزار شده۱۴۰۱.۰۵.۱۳
دوره مهندسی فروش خدمات هتلداریدکتر مسعود غلامیبرگزار شده۱۴۰۱.۰۵.۱۳۱۰:۰۰ تا ۱۳:۰۰
دوره تهران شناسی از منظر گردشگری آغاز می شوداساتید تهرانشناسیبرگزار شده۱۴۰۱.۰۴.۰۲۱۳:۳۰ تا ۱۶:۳۰
تورکارگاه نیم روزه کاخ گلستانمهندس علیرضا مهیاریبرگزار شده۱۴۰۱.۰۴.۳۱۰۹:۳۰ تا ۱۲:۳۰
شناخت صنعت گردشگری سلامتدکتر راحله ملکیبرگزار شده۱۴۰۱.۰۴.۰۹۱۳:۳۰ تا ۱۶:۳۰
سمینار رهبری بازار در مهمان‌نوازیآقای امیدرضا کاظمیبرگزار شده۱۴۰۱.۰۴.۰۹۱۰:۰۰ تا ۱۳:۰۰
ریسک و مدیریت آن در گردشگری سلامت ، باید ها و نباید هادکتر امیر اصلان زادهبرگزار شده۱۴۰۱.۰۴.۰۲۱۳:۳۰ تا ۱۶:۳۰
تکدرس مدیریت و برنامه ریزی توسعه گردشگری و مقاصد نویندکتر علی رادمندبرگزار شده۱۴۰۱.۰۲.۲۲۱۳:۳۰ تا ۱۶:۳۰
تکدرس اصول و فنون مذاکره در صنعت گردشگری ، هتلداری و گردشگری سلامتدکتر امین هاشمیبرگزار شده۱۴۰۱.۰۲.۲۲۰۹:۳۰ تا ۱۲:۳۰
تکدرس مدیریت استراتژیک پیشرفته در صنعت گردشگری،هتلداریدکتر حسین هویت طلببرگزار شده۱۴۰۱.۰۲.۰۸۰۹:۳۰ تا ۱۲:۳۰
شروع دوره های جدید MBA و DBA گردشگری،هتلداری و گردشگری سلامتاساتید گردشگری بهاربرگزار شده۱۴۰۱.۰۲.۰۸
تکدرس آینده پژوهی در افق گردشگری ، هتلداری و گردشگری سلامتدکتر امین هاشمیبرگزار شده۱۴۰۱.۰۲.۰۸۱۳:۳۰ تا ۱۶:۳۰
سفر و گزارش نویسیآقای علیرضا ضابطانبرگزار شده۱۴۰۱.۰۱.۱۸۰۹:۳۰ تا ۱۲:۳۰
دوره کاربردی ایرانشناسی از منظر گردشگریاساتید ایرانشناسیبرگزار شده۱۴۰۰.۱۱.۲۱۰۹:۳۰ تا ۱۲:۳۰
نقش ایرانشناسی در گردشگریآقای آرش نورآقاییبرگزار شده۱۴۰۰.۱۲.۱۹۰۹:۳۰ تا ۱۲:۳۰
آشنایی با میراث زمین شناختی ایران و ظرفیت های ژئوپارک و ژئوتوریسممهندس علیرضا امری کاظمیبرگزار شده۱۴۰۰.۱۲.۱۲۰۹:۳۰ تا ۱۲:۳۰
رازو رمز ویژگی های ایران به پشتوانه جغرافیادکتر رسول عسگریبرگزار شده۱۴۰۰.۱۲.۰۵۰۹:۳۰ تا ۱۲:۳۰
کاربرد ابزارهای Microsoft Office در نگارش گزارش های علمی و تخصصیدکتر امین هاشمیدر دست اقدام
تجلی باور در فضاهای معماری ایرانیدکتر رضا نوری شادمهانیبرگزار شده۱۴۰۰.۱۱.۲۸۰۹:۳۰ تا ۱۲:۳۰
موسیقی ملی ایراندکتر پیروز ارجمندبرگزار شده۱۴۰۰.۱۱.۲۱۰۹:۳۰ تا ۱۲:۳۰
بازاریابی و برندینگ مقصد در صنعت گردشگری،هتلداری ( DBA)دکتر علیرضا بهزادی پوربرگزار شده۱۴۰۰.۱۰.۳۰۱۳:۳۰ تا ۱۶:۳۰
مدیریت بازاریابی و فروش درصنعت گردشگری و هتلداری (MBA)دکتر علیرضا بهزادی پوربرگزار شده۱۴۰۰.۱۰.۳۰۰۹:۳۰ تا ۱۲:۳۰
شروع دوره جدید MBA و DBA و POST DBA گردشگری،هتلداری،گردشگری سلامتاساتید گردشگری بهاربرگزار شده۱۴۰۰.۱۰.۲۳۰۹:۳۰ تا ۱۶:۳۰
برای اولین بار در ایران شروع ثبت نام دوره POST DBA گردشگری و هتلداریاساتید گردشگری بهاربرگزار شدهدی ماه ۱۴۰۰
پیشرفت شغلی و کسب وکار با رویکرد دوره های MBA و DBAدکتر امین هاشمی
دکتر مصطفی مرادی
برگزار شده۱۴۰۰.۱۰.۲۳۱۳:۳۰ تا ۱۶:۳۰
سمینار مروری بر سیستم عامل کسب و کار گردشگری(متمایز سازی حرفه ای)دکتر حسین هویت طلببرگزار شده۱۴۰۰.۱۰.۰۹۰۹:۳۰ تا ۱۲:۳۰
سمینار اقتصاد رفتاری در گردشگری و هتلداریدکتر علیرضا صالحیبرگزار شده۱۴۰۰.۰۸.۲۰۰۹:۳۰ تا ۱۲:۳۰
کارگاه آشنایی با ارکان راه‌اندازی کسب‌وکاردکتر ایمان نوریبرگزار شده۱۴۰۰.۰۷.۲۹۱۰:۰۰ تا ۱۷:۰۰
کارگاه گردشگری الکترونیک، نوآوری و خلاقیتدکتر محمد نبیلبرگزار شده۱۴۰۰.۰۷.۲۲۱۳:۳۰ تا ۱۶:۳۰
تکدرس تیپ شناسی شخصیتسرکار خانم مینا توکلیبرگزار شده۱۴۰۰.۰۵.۲۱۱۳:۳۰ تا ۱۶:۳۰
تکدرس خلق و مدیریت عملکرد استارت آپ های گردشگریدکتر حسین هویت طلببرگزار شده۱۴۰۰.۰۵.۲۱۰۹:۰۰ تا ۱۲:۳۰
تکدرس مدیریت درآمد در گردشگری و هتلداریدکتر محمدرضا چکینیبرگزار شده۱۴۰۰.۰۵.۱۴۱۳:۳۰ تا ۱۶:۳۰
تکدرس مدیریت مالی برای مدیران غیرمالی در صنعت گردشگری و هتلداریدکتر محمدرضا چکینیبرگزار شده۱۴۰۰.۰۵.۱۴۰۹:۳۰ تا ۱۲:۳۰
شروع دوره جدید MBA و DBA گردشگری،هتلداری،گردشگری سلامتاساتید گردشگری بهاربرگزار شده۱۴۰۰.۰۵.۱۴
۱۴۰۰.۰۵.۲۱
۰۹:۳۰ تا ۱۶:۳۰
تکدرس مدل های کسب و کار در صنعت گردشگری و هتلداریمهندس رضا فیض بخشبرگزار شده۱۴۰۰.۰۵.۱۴۰۹:۳۰ تا ۱۲:۳۰
تکدرس مدیریت رفتار سازمانی در صنعت گردشگری،هتلداریدکتر مصطفی مرادیبرگزار شده۱۴۰۰.۰۵.۱۴۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰
سمینار خلق و مدیریت عملکرد استارت آپ های گردشگریدکتر حسین هویت طلببرگزار شده۱۴۰۰.۰۴.۳۱۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰
بررسی استراتژی های بازاریابی در گردشگری سلامتدکتر سعید هاشم زادهبرگزار شده۱۴۰۰.۰۴.۲۰۱۷:۳۰ تا ۲۰:۰۰
کارگاه مدیریت ریسک در گردشگری سلامتدکتر امیر اصلان زادهبرگزار شده۱۴۰۰.۰۴.۱۳۱۷:۳۰ تا ۲۰:۰۰
نقش صنعت حمل و نقل در گردشگری پایداردکتر ویدا نجابتیبرگزار شده۱۴۰۰.۰۴.۱۰۰۹:۳۰ تا ۱۲:۳۰
بررسی فرآیندهای الزامی در بیمارستان ها در گردشگری سلامتسرکار خانم اعلمیبرگزار شده۱۴۰۰.۰۴.۰۶۱۷:۳۰ تا ۲۰:۰۰
قوانین و مقررات در گردشگری سلامتدکتر شهریار اسلامی تباربرگزار شده۱۴۰۰.۰۳.۳۰
۱۴۰۰.۰۳.۳۱
۱۷:۳۰ تا ۲۰:۰۰
فناوری های نوین در گردشگری سلامتدکتر راحله ملکیبرگزار شده۱۴۰۰.۰۳.۰۲
۱۴۰۰.۰۳.۰۹
۱۷:۳۰ تا ۲۰:۰۰
تکدرس مدیریت استراتژیک در صنعت گردشگری،هتلداری، گردشگری سلامتدکتر حسین هویت طلببرگزار شده۱۴۰۰.۰۲.۳۰۱۳:۰۰ تا ۱۶:۰۰
تکدرس مدیریت منابع انسانی پیشرفته در صنعت گردشگری،هتلداری، گردشگری سلامتدکتر مصطفی مرادیبرگزار شده۱۴۰۰.۰۲.۳۰۰۹:۳۰ تا ۱۲:۳۰
دوره مذاکرات پیشرفته تجاری و بین المللی در صنعت گردشگری،هتلداری، گردشگری سلامتدکتر امین هاشمی برگزار شده۱۴۰۰.۰۲.۳۰۱۳:۳۰ تا ۱۶:۳۰
مدیریت عملیات خدمات در هتلداریدکتر مهرداد فرشیدیبرگزار شده۱۴۰۰.۰۲.۲۸۱۷:۳۰ تا ۲۰:۰۰
سمینار واکاوی مفهومی گردشگری سلامت(پزشکی و تندرستی)دکتر علی اصغر شالبافیانبرگزار شده۱۴۰۰.۰۲.۲۶۱۷:۳۰ تا ۲۰:۰۰
تکدرس اصول و فنون مذاکره در صنعت گردشگری و هتلداری (MBA)دکتر امین هاشمیبرگزار شده۱۴۰۰.۰۲.۱۶۰۹:۳۰ تا ۱۲:۳۰
گردشگری موسیقیدکتر پیروز ارجمندبرگزار شده۱۴۰۰.۰۲.۱۶۰۹:۳۰ تا ۱۲:۳۰
پرنده نگری مهندس پرویز بختیاریبرگزار شده۱۴۰۰.۰۲.۰۹۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰
موسیقی فیلمدکتر پیروز ارجمندبرگزار شده۱۴۰۰.۰۲.۰۹۰۹:۳۰ تا ۱۲:۳۰
موسیقی ملی ایراندکتر پیروز ارجمندبرگزار شده۱۴۰۰.۰۲.۰۲۰۹:۳۰ تا ۱۲:۳۰
دوره تخصصی گردشگری سلامتاساتید گردشگری سلامت بهاربرگزار شدهاردیبهشت ماه ۱۴۰۰۱۷:۳۰ تا ۲۰:۰۰
شروع دوره جدید MBA و DBA گردشگری،هتلداری،گردشگری سلامتاساتید گردشگری بهاربرگزار شدهاردیبهشت ماه
ما ایرانی ها از منظر روانشناختیدکتر حسین خطیبیبرگزار شده۱۴۰۰.۰۱.۱۹
۱۴۰۰.۰۱.۲۶

۰۹:۳۰ تا ۱۲:۳۰
مقدمه ای بر اقامتگاه های شخصی و بوتیک هتل هادکتر مسعود غلامیبرگزار شده۹۹.۱۲.۲۰۱۴:۰۰ تا ۱۶:۳۰
میراث زمین شناختی، جاذبه های ژئوتوریسم و پتانسیل های ژئوپارک ایرانمهندس علیرضا امری کاظمیبرگزار شده۹۹.۱۲.۱۵۰۹:۳۰ تا ۱۲:۳۰
جغرافیای گردشگری ایراندکتر رسول عسگریبرگزار شده۹۹.۱۲.۱۴۰۹:۳۰ تا ۱۲:۳۰
رابطه ایرانشناسی و گردشگریجناب آقای آرش نورآقاییبرگزار شده۹۹.۱۱.۳۰۰۹:۳۰ تا ۱۲:۳۰
حیات وحش، پارک های ملی و مناطق حفاظت شده ایرانمهندس هوشنگ ضیائیبرگزار شده۹۹.۱۱.۲۳۰۹:۳۰ تا ۱۲:۳۰
داد و دهش ایران از گذشته با طبیعتدکتر رضا نوری شادمهانیبرگزار شده۹۹.۱۱.۱۶
۹۹.۱۱.۰۹
۰۹:۳۰ تا ۱۲:۳۰
تکدرس مدیریت استراتژیک پیشرفته در صنعت گردشگری،هتلداری، گردشگری سلامتدکتر حسین هویت طلببرگزارشده۹۹.۱۱.۰۲۱۳:۳۰ تا ۱۶:۳۰
تکدرس مدیریت بازاریابی و فروش در گردشگری و هتلداریدکتر علیرضا بهزادی پوربرگزارشده۹۹.۱۱.۰۲۱۳:۰۰ تا ۱۶:۰۰
تکدرس مدیریت و برنامه ریزی توسعه گردشگری و مقاصد نوین مهندس علیرضا رحیمیبرگزارشده۹۹.۱۱.۰۲۰۹:۳۰ تا ۱۲:۳۰
شروع دوره MBA و DBA گردشگری،هتلداری،گردشگری سلامتاساتید گردشگری بهاربرگزارشده۹۹.۱۱.۰۲
دوره کاربردی ایرانشناسی از منظر گردشگریاساتید ایرانشناسیبرگزار شده۹۹.۱۱.۰۲۰۹:۳۰ تا ۱۲:۳۰
بازاریابی و برندینگ مقصد در صنعت گردشگری،هتلداری ( DBA)دکتر علیرضا بهزادی پوربرگزارشده۹۹.۰۸.۱۵۱۲:۳۰ تا ۱۵:۳۰
روش تحقیق و متدلوژی در صنعت گردشگری،هتلداری ( DBA)دکتر امین هاشمیبرگزارشده۹۹.۰۸.۱۵۱۵:۳۰ تا ۱۸:۳۰
مدیریت مالی برای مدیران غیرمالی در صنعت گردشگری و هتلداری (MBA)دکتر محمدرضا چکینیبرگزارشده۹۹.۰۸.۱۵۰۹:۰۰ تا ۱۲:۰۰
شروع دوره MBA و DBA گردشگری،هتلداری،گردشگری سلامتاساتید گردشگری بهاربرگزارشده۹۹.۰۸.۰۶
۹۹.۰۸.۱۵
کارگاه گردشگری دیجیتال، نوآوری و خلاقیتآقای اشکان بروجبرگزارشده۹۹.۰۸.۰۶۱۳:۳۰ تا ۱۶:۳۰
سناریوهای گردشگری پسا کرونا،نگاه آینده پژوهانهدکتر امین هاشمیبرگزارشده۹۹.۰۷.۰۹۱۶:۰۰ تا ۱۷:۳۰
گردشگری معماری تهرانمهندس علیرضا مهیاریبرگزارشده۹۹.۰۷.۰۷۱۶:۰۰ تا ۱۷:۳۰
گام های کوچک برای تغییرات بزرگ (۲)سرکارخانم مینا توکلیبرگزارشده۹۹.۰۷.۰۶۱۸:۰۰ تا ۱۹:۳۰
تکدرس آینده پژوهی در افق گردشگری ، هتلداری و گردشگری سلامتدکتر امین هاشمیبرگزارشده۹۹.۰۵.۳۰۱۵:۰۰ تا ۱۸:۰۰
تکدرس تیپ شناسی شخصیتسرکار خانم مینا توکلیبرگزارشده۹۹.۰۵.۳۰۱۱:۳۰ تا ۱۴:۳۰
تکدرس مدیریت استراتژیک در صنعت گردشگری،هتلداری، گردشگری سلامتدکتر حسین هویت طلببرگزارشده۹۹.۰۵.۲۸۱۵:۰۰ تا ۱۸:۰۰
تکدرس مدیریت رفتار سازمانی در صنعت گردشگری،هتلداری، گردشگری سلامتدکتر حسن یاریگر روش
برگزارشده۹۹.۰۵.۲۸۱۱:۳۰ تا ۱۴:۳۰
شروع دوره MBA گردشگری،هتلداری،گردشگری سلامتدکتر حسن یاریگر روش
دکتر حسین هویت طلب
برگزارشده۹۹.۰۵.۲۸۱۱:۳۰ تا ۱۸:۰۰
کارگاه مدیریت ریسک در گردشگری سلامتدکتر امیر اصلان زادهبرگزارشده۹۹.۰۵.۲۳۹:۰۰ تا ۱۱:۰۰
بوتیک هتل ، پدیده نو ظهور صنعت مهمان نوازیآقای امیدرضا کاظمیبرگزارشده۹۹.۰۴.۱۹۱۷:۰۰ تا ۱۹:۳۰
تکدرس اصول و فنون مذاکره در صنعت گردشگری و هتلداری(MBA)دکتر امین هاشمیبرگزارشده۹۹.۰۴.۱۹۱۴:۳۰ تا ۱۷:۰۰
گام های کوچک برای تغییرات بزرگ (۱) سر کارخانم مینا توکلیبرگزارشده۹۹.۰۴.۱۲۱۷:۰۰ تا ۱۹:۳۰
تکدرس مدل های کسب و کار و امکان سنجی (DBA)مهندس رضا فیض بخشبرگزارشده۹۹.۰۳.۲۶۱۵ تا ۱۷:۴۵
تکدرس مدیریت درآمد در گردشگری و هتلداری (DBA)دکتر محمدرضا چکینیبرگزارشده۹۹.۰۳.۲۶۱۸ تا ۲۰:۳۰
تکدرس مدیریت و برنامه ریزی توسعه گردشگری و مقاصد نوین (MBA)مهندس علیرضا رحیمیبرگزارشده۹۹.۰۳.۲۲۱۴ تا ۱۶:۳۰
تکدرس مدیریت بازاریابی و فروش در گردشگری و هتلداری (MBA)دکتر علیرضا بهزادی پوربرگزارشده۹۹.۰۳.۲۲۹ تا ۱۱:۱۵
تکدرس مدیریت هتلداری،باید ها و نباید ها (MBA)دکتر مسعود غلامیبرگزارشده۹۹.۰۳.۲۲۱۱:۳۰ تا ۱۳:۴۵
جایگاه و نقش تکنولوژی در مدل کسب و کارهای گردشگریمهندس احمد صلواتیبرگزارشده۹۹.۰۳.۱۹۱۸ تا ۱۹:۳۰
اینستاگرام مارکتینگمهندس بهنام اسلمیبرگزار شده۹۹.۰۲.۲۸۱۸ تا ۲۰
مدیریت بحران در صنعت گردشگری و هتلداری با تاکید بر استراتژی های پسا کرونادکتر زاهد قادریبرگزار شده۹۹.۰۲.۱۴۱۸:۰۰ تا ۱۹:۳۰
گردشگری سلامت در شرایط کروناییدکتر سعید صدریبرگزار شده۹۹.۰۲.۰۸۱۸تا ۱۹:۳۰
تبدیل گردشگران ناراضی به مشتریان وفادار با استفاده از اصول مذاکره اثربخشدکتر امین هاشمیبرگزار شده۹۹.۰۱.۰۹
۹۹.۰۱.۱۰
۱۸ تا ۱۹
مدیریت تغییر در صنعت گردشگری و هتلداریدکتر حسن یاریگر روشبرگزار شده۹۹.۰۱.۰۶
۹۹.۰۱.۰۷
۹۹.۰۱.۰۸
۱۸ تا ۱۹
راه اندازی خدمات غذا و نوشیدنیدکتر کیوان آرین نژاددر دست اقدام
رویکرد های بازاریابی و تبلیغات گردشگری ایراندکتر محمدابراهیم لاریجانیدر دست اقدام
استراتژی نرخ گذاری در خدمات هتلداریدکتر مسعود غلامیبرگزار شده۹۸.۱۲.۱۱۱۵:۳۰ تا ۱۷
هارمونی در سرویس دهی هتلدکتر فرزاد ابراهیم زادهبرگزار شده۹۸.۱۲.۰۱۱۰ تا ۱۳
دورهمی دانش آموختگان و دانش پژوهان گردشگری بهاربرگزار شده۹۸.۱۱.۲۷۱۸
گردشگری تندرستی،پاسخی به ضرورت امروز و فردامهندس علی آذریبرگزارشده۹۸.۱۱.۲۴۱۰ تا ۱۳
صفر تا صد عملیات هتلداری از ایده تا اجرادکتر مجید قلیچ خانیبرگزار شده۹۸.۱۱.۱۷۱۰ تا ۱۳
coopetition ، دستورالعمل موفقیت در قرن بیست و یکمدکتر امین سالمبرگزار شده۹۸.۱۱.۱۰۱۰تا۱۳
بازاریابی در صنعت هتلداریدکتر مسعود غلامیبرگزار شده۹۸.۱۱.۰۳۱۰ تا ۱۳
تکدرس مدیریت مالی برای مدیران غیرمالی در صنعت گردشگری و هتلداری(MBA)دکتر محمدرضا چکینیبرگزار شده۹۸.۱۱.۰۳۱۳ تا ۱۶
سمینارشروع دوره مدیریت عالی گردشگری،هتلداری، گردشگری سلامتدکتر محمدرضا چکینیبرگزار شده۹۸.۱۱.۰۳۱۳ تا ۱۶
تکدرس از خلاقیت تا کارآفرینی در صنعت گردشگری و هتلداری(DBA)دکتر حسین هویت طلببرگزار شده۹۸.۱۰.۲۶۱۶:۳۰ تا ۱۹:۳۰
تکدرس اصول و فنون مذاکرات در صنعت گردشگری و هتلداری(MBA)دکتر امین هاشمیبرگزار شده۹۸.۱۰.۲۶۱۶:۳۰ تا ۱۹:۳۰
تکدرس مدیریت منابع انسانی پیشرفته “HRM” در صنعت گردشگری و هتلداری(DBA)دکتر حسن یاریگر روشبرگزار شده۹۸.۱۰.۲۶۱۳:۱۵ تا ۱۶:۱۵
نقش صنعت حمل و نقل در گردشگری پایداردکتر ویدا نجابتیبرگزار شده۹۸.۱۰.۲۶۱۰ تا ۱۳
کویرها و بیابان ها گنج خاموش ایرانآقای ساسان سلوتیبرگزار شده۹۸.۱۰.۲۶۱۰ تا ۱۳
ایران در بستر جغرافیادکتر محمدتقی رهنماییبرگزار شده۹۸.۱۰.۱۹۱۳ تا ۱۶
هتلداری آینده و آینده هتلداریدکتر مسعود غلامیبرگزار شده۹۸.۱۰.۱۹۱۰ تا ۱۳
جایگاه ادبیات در ایرانشناسیدکتر محمدحسن حسن زادهبرگزار شده۹۸.۱۰.۱۲۱۳ تا ۱۶
گردشگری سلامت (فرصت ها وچالش ها)دکتر سعید صدریبرگزارشده۹۸.۱۰.۰۵۹:۳۰تا۱۲:۳۰
پرنده نگری و اکوتوریسممهندس پرویزبختیاریبرگزارشده۹۸.۱۰.۰۵۱۲:۳۰تا۱۶:۳۰
جامعه شناسی تاریخی ایراندکتر میرطاهر موسویبرگزارشده۹۸.۰۹.۲۱
۹۸.۰۹.۲۸
۱۳تا۱۶
قوانین ومقررات گردشگری وهتلداریاستاد محمود یزدی مهریزیبرگزارشده۹۸.۰۹.۲۱
۹۸.۰۹.۲۸
۱۰تا۱۳
تکدرس رابطه ی ایران شناسی و گردشگریمهندس آرش نوراقاییبرگزارشده۹۸.۰۹.۱۴۱۳ تا ۱۶
تکدرس خلق و مدیریت عملکرد استارتاپدکتر حسین هویت طلببرگزار شده۹۸.۰۸.۳۰۱۳:۳۰ تا ۱۶
سمینار شروع دوره های MBA و DBA گردشگری،هتلداری و گردشگری سلامتدکتر حسین هویت طلب و دکتر محمدرضا چگینیبرگزارشده۹۸.۰۸.۲۳۱۰ تا ۱۲
سمینار مدیریت زمان درصنعت گردشگری و هتلداری دکتر حسن یاریگر روشبرگزار شده۹۸.۰۷.۱۱۱۷ تا ۱۹
رویداد واکاوی مفهومی گردشگری سلامتدکتر علی اصغر شالبافیانبرگزار شده۹۸.۰۶.۲۸۱۶ تا ۱۹
سمینار دیجیتال مارکتینگ در گردشگریمهندس بهنام اسلمیبرگزار شده۹۸.۰۶.۱۴۱۳ تا ۱۶
مدیریت بازاریابی و فروش پیشرفته در گردشگری و هتلداری(DBA)دکتر علیرضا بهزادی پوربرگزار شده۹۸.۰۶.۱۴۱۳:۳۰ تا ۱۶:۳۰
تکدرس مدیریت استراتژیک پیشرفته - دوره DBA گردشگریدکتر حسین هویت طلببرگزار شده۹۸.۰۶.۰۷۱۶:۳۰ تا ۱۹:۳۰
تبلیغات و برندینگ در گردشگری - دوره MBA گردشگریدکتر لعیا بیدگلیبرگزار شده۹۸.۰۵.۳۱۱۶ تا ۱۹
تکدرس مدیریت استراتژیک گردشگری - دوره MBA گردشگریدکتر حسین هویت طلببرگزار شده۹۸.۰۵.۳۱۱۳:۳۰ تا ۱۶
سمینار سفر آگاهانه و مسئولیت اجتماعیمهندس رضا عابدینی سهیبرگزار شده۹۸.۰۵.۲۴۱۵ تا ۱۹
رویداد تکنولوژی استارتاپ‌های گردشگری و تبدیل مدیریت آن به سازمان‌های اجراییدکتر حسین هویت طلببرگزار شده۹۸.۰۵.۱۷۱۰ تا ۱۳

سمینار ارزشمندی گیاهان ایران

شناختن ایران شناختن دنیاست. شناختن طبیعت ، تمدن و فرهنگ ، جغرافیا ، صنعت و تاریخ است. کشور ایران دارای ۸۶۰۰ گونه گیاهی بومی است که به صورت طبیعی می رویند و از این تعداد حدود ۲۵۰۰ گونه اندمیک انحصاری [...]

استراتژی خدمات مهمان نوازی

دوره تخصصی استراتژی خدمات مهمان نوازی با حضور دکتر ارمغان صادق بیگی در دپارتمان گردشگری و هتلداری بهار برگزار خواهد شد شروع دوره تخصصی استراتژی خدمات مهمان نوازی ۲۹ دی ماه ۱۴۰۱  در دپارتمان گردشگری و هتلداری بهار برگزار خواهد شد. محتوای [...]

دوره تخصصی هتلداری نوین ۱۴۰۱

دوره تخصصی هتلداری نوین با حضور اساتید به نام و برجسته در دپارتمان گردشگری و هتلداری بهار برگزار خواهد شد شروع دوره تخصصی هتلداری نوین ۲۹ دی ماه ۱۴۰۱  در دپارتمان گردشگری و هتلداری بهار خواهد شد. از این فرصت ناب یادگیری [...]

تکدرس قوانین و مقررات گردشگری سلامت در صنعت گردشگری سلامت

با توجه به پتانسیل بالای ایران در ارانه خدمات سلامت و درمان و بازار هدف گسترده در کشورهای اطراف گردشگران سلامت بخش بزرگی از بازار گردشگری را به خود اختصاص داده اند و در چندسال اخیر اقدامات دولتی برای ایجاد [...]

شروع دوره های جدید MBA و DBA گردشگری ، هتلداری و گردشگری سلامت

دوره های پیشرفته مدیریت کسب و کار از جمله دوره های آموزشی مهارت ‌محور است که به مسائل دنیای کسب و کار تاکید دارد و دراین سالها بسیار مورد توجه قرار گرفته شده است که با بهره گیری از دانش [...]

تکدرس سفر قهرمانی برند در صنعت گردشگری،هتلداری-DBA

تکدرس سفر قهرمانی برند در صنعت گردشگری،هتلداری، گردشگری سلامت از سری دروس دوره DBA با تدریس خانم دکتر مینا توکلی روز پنج شنبه ۲۲ دی ماه از ساعت ۸:۳۰ الی ۱۱:۳۰ در دپارتمان گردشگری بهار شروع خواهد شد. سفر قهرمانانه یعنی [...]

تکدرس کارآفرینی و خلاقیت استارتاپ در صنعت گردشگری-MBA

تکدرس کارآفرینی و خلاقیت استارتاپ در صنعت گردشگری از سری دروس دوره MBA با تدریس دکتر حسین هویت طلب روز پنج شنبه ۲۲ دی ماه از ساعت ۸:۳۰ الی ۱۱:۳۰ در دپارتمان گردشگری بهار شروع خواهد شد. محتوای درس: خلق استارتاپ [...]

سمینار اصول مد پایدار در صنعت گردشگری

مد پایدار بر اساس طراحی و تولید محصولات با کیفیت شکل گرفته و افراد را تشویق به خرید پوشاک سازگارتر با محیط زیست میکند. در سمینار مد پایدار در لباس ایرانی در صنعت گردشگری نگاه کلی به تاریخ پوشش و [...]

تکدرس تیپ شناسی شخصیت در صنعت گردشگری،هتلداری-MBA

تکدرس تیپ شناسی شخصیت در صنعت گردشگری،هتلداری، گردشگری سلامت از سری دروس دوره MBA با تدریس خانم دکتر مینا توکلی روز پنج شنبه ۱۵ دی ماه از ساعت ۱۲:۰۰ الی ۱۵:۰۰ در دپارتمان گردشگری بهار شروع خواهد شد. محتوای درس: شیوه [...]

بازاریابی و برندینگ در صنعت گردشگری،هتلداری-DBA

سفر، گردشگری و مهمان نوازی مملو از داستان هایی است که منتظر گفته شدن هستند. ما به برندها کمک می کنیم این داستان ها را از طریق پلتفرم های منحصر به فرد و ایده های پیشرو در این صنعت زنده [...]